Jau greitai! Startas nuo sausio 2!

 • Naujas kolektyvas
 • Ofisas Kaune
 • Superkami beveik visi telefonų modeliai!

 • Kol kas nedėkite telefonų į krepšelį ir nesiųskite jų mums, nes darbuotojai bus pasiruošę tik po Naujųjų :)

  Mobiliųjų Telefonų supirkimas internetu - Nupirksim.lt

  Nereikalingos elektronikos supirkimas!

  Gauk pinigų už nereikalingus prietaisus parduodamas Nupirksim.lt. Nesnausk ir parduok!!!


  Mobiliųjų telefonų supirkimas itin palankiomis kainomis!

  Kokio modelio ieškote?

  Įveskite prietaiso pavadinimą:

  PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

   

  Jūsų įsipareigojimai kaip pardavėjo.

  Mūsų įsipareigojimai kaip pirkėjo.

   

  Jūsų įsipareigojimai:

  1. Privalote nurodyti teisingą informaciją apie savo parduodamą prietaisą. Jeigu pasirenkate atsiskaitymą bankiniu pavedimu, nurodyti teisingą banko sąskaitą, vardą ir pavardę. Jeigu pašto perlaida - vardą, pavardę, adresą ir pašto kodą.

  2. Siųsdami paštu prietaisą, siųskite registruota pirmenybine siunta, kad mus pasiektų saugiai ir greitai. Taip pat galimas siuntimas ir per kurjerius, mes grąžinsime iki 3 EUR už siuntimą.

  3. Jeigu turite prietaiso dėžutę, būtinai siųskite kartu su ja.

  4. Išsiuntę savo prietaisą, neužmirškite pasiimti pašto ar kurjerio kvitą ir būtinai jį saugokite. Kvitas tai dokumentas įrodantis, kad išsiuntėte prietaisą.

   

  Mūsų įsipareigojimai:

  1. Tik gavę ir patikrinę prietaisą, nustatome ar jis atitinka pirkėjo nurodytus kriterijus, ar pardavėjas nurodė teisingą informaciją ir prietaiso defektus.

  2. Jeigu dėl kokių nors priežasčių atsisakome pirkti prietaisą, apie tai informuojame pardavėją ir prietaisą grąžiname atgal pagal nurodytą adresą.

  3. Jeigu kyla klausimų, su pardavėju susisiekiame dar tą pačią dieną kai gauta siunta.

  4. Atsiskaitome tą pačią dieną atsiėmę prietaisą iš pašto arba kurjerio ir jį patikrinę. Pardavėjas pinigus gauna bankiniu pavedimu tą pačią dieną, jeigu naudojasi Swedbank“ banko paslaugomis arba kitą dieną, ryte, jeigu kitų bankų paslaugomis. Jeigu atsiskaitoma pašto perlaida, tai truks 2-3 darbo dienas.

   

  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

  1. Bendrosios nuostatos

  1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis yra tvarkomi www.nupirksim.lt svetainės lankytojų asmens duomenis.
  2. Asmens privatumo apsaugai teikiama didelė reikšmė, todėl svarbu, kad www.nupirksim.lt svetainės lankytojai žinotų kada ir kokie duomenys renkami, kaupiami, saugomi, kaip panaudojami bei yra užtikrinama, kad yra vykdomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai.
  3. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis www.nupirksim.lt svetainės naudojimosi taisyklių, įskaitant, bet neapsiribojant, www.nupirksim.lt pirkimo-pardavimo taisyklių. Sutikimas galioja neribotą laiką iki asmuo atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas www.nupirksim.lt svetainės administratorių elektroniniu paštu: info@nupirksim.lt.
  4. Asmens duomenys, kuriuos mes kaupiame yra tik tie, kuriuos Jūs savo noru pateikėte www.nupirksim.lt svetainėje ir Jūs sutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis ir patvirtinate, kad:
   • jūs ir (ar) jūsų atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalėsite sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.
   • jūs ir (ar) jūsų atstovai atstovai sutinka pateikti šiose Taisyklėse nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštaraujate, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis www.nupirksim.lt tvarkytų internetinės prekybos tikslu.
   • jūs ir (ar) jūsų atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su www.nupirksim.lt tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.
  5. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  2. Asmens duomenys

  1. Asmens duomenys yra asmens vardas ir pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas arba telefono numeris, banko sąskaitos numeris ir IP adresas registracijos metu. Informacija, nesusijusi su konkrečiu asmeniu, kaip pavyzdžiui www.nupirksim.lt svetainės lankytojų skaičius, į asmens duomenų sąvoką neįeina.
  2. Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo, susisiekimo bei atsiskaitymo tikslais, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

  3. Asmens duomenų išsaugojimas ir apdorojimas

  1. Svetainės lankytojo duomenys yra saugomi UAB „Interneto vizija“ serveryje, kuris techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis yra apsaugotas nuo duomenų praradimo, sunaikinimo, prieigos, keitimo ar platinimo veiksmų. Prieigą prie duomenų turi tik įgalioti asmenys, kurie atsakingi už serverio techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą. Tačiau, nepriklausomai nuo reguliariai vykdomos kontrolės, absoliuti apsauga nuo visų galimų pavojų visgi yra neįmanoma.
  2. Svetainės naudojimo metu surinkti duomenys, kaip IP adresas, data, laikas ir peržiūrėti puslapiai serveriuose yra kaupiami automatiškai, bet jokiais tikslais nenaudojami. Toks duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti jūsų asmens tapatybės. IP adresas lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojamas.
  3. Asmens vardas ir pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir banko sąskaitos numeris naudojami siekiant apdoroti jūsų prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras), spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu, vykdyti bankinius pavedimus ir kitus įsipareigojimus. Toks duomenų gavimas, apdorojimas ir naudojimas yra vykdomas www.nupirksim.lt  pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

  4. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

  1.     Surinkti asmens duomenys yra naudojami tik įmonės viduje.

  5. Nepilnamečių asmenų apsauga

  1. Vaikai ir nepilnamečiai asmenys iki 18 metų neturėtų pateikti asmens duomenų, neturėdami tėvų ar globėjų sutikimo. Vaikų asmens duomenų nereikalaunama, jie yra nerenkami ir neperduodami tretiesiems asmenims.

  6. Informacija

  1. Svetainės lankytojas turi teisę gauti informaciją apie jo pateiktus duomenis bei naudotis kitomis jam suteiktomis teisėmis. Informacija apie asmens tvarkomus duomenis teikiama nemokamai. Visais klausimais kreiptis telefonu arba el. paštu.

  7. Privatumo politikos keitimas

  1. Asmens duomenų tvarkymo taisykles iš dalies ar visiškai gali būti pakeistos. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi www.nupirksim.lt svetainėje.
  2. Jeigu nesutinkate su nauja asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija, jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis www.nupirksim.lt svetainės paslaugomis.
  3. Jei po asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo jūs ir toliau naudojatės www.nupirksim.lt svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jūs sutinkate su nauja redakcija.